RENSEMIDDEL BONAMAT 1 KARTONG 4X15 POSER

Varenr.
208279

Cleaner fjerner alle kaffe- eller teflekker.

Regelmessig vedlikehold vil sikre en mye lengre levetid for utstyret

  • 1 kartong med 60 poser (inneholder 4 x 15 poser)
  • Vekt: 15 gram per pose
  • Fare- og sikkerhetsinformasjon:
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
  • EAN
    8713441061302