SUMA QUICKSAN ALCOHOL SPRAY D4 750ML

Varenr.
4470761

Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel uten behov for etterskylling.

Brukes til desinfeksjon av alle overflater og utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler.

  • Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.
  • Fare- og sikkerhetsinformasjon:
  • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
  • EAN
    7615400183319